Assortiment van lepelhapjes

€ 25,00

Assortiment van lepelhapjes

€ 25,00

bv. zalm, garnaaltjes, carpaccio... 

10 stuks